Udgivelse af teknisk materiale
Teknisk korrekturlæsning
Gennemgang af tegningsdokumentation
Opsætning af procedurer
 
Commisioning/færdigstillelse
Driftsprocedurer
Sikkerhed, Hazop
Funktionstest
Accept af dokumentation
Accept af udstyr
 
 
 
Oplæring og træning
Leverandørtræning
Udarbejdelse af træningsforløb
Opfølgende træning i udstyr og drift
 
Ole Hansen | CVR: 35 77 57 65 | Junker Stranges vej 4, 7100 Vejle  | Tlf.: 20602097 | olhan1@outlook.dk